Skapande skola visar filmer med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Tillsammans med mig som konstnär och en författare har projektet haft i syfte att jobba vidare på temat ihop med elever i Kungälvs kommun. Kommunen arbetar på olika sätt med barnkonventionen och likabehandlingsplanen som jobbar för att alla barn i kommunen ska trivas, känna sig trygga och ha det bra. För att få in kulturen i skolan och med hjälp av olika uttrycksmedel såsom bild, film, litteratur och skrivande har projektet strävat efter att få till samtal, reflektioner och diskussioner bland eleverna. Min roll som konstnär har handlat om att få barnen att via bilder ge uttryck för sina tankar kring barnkonventionen. Projektet finns beskrivet på Skolverkets hemsida ”Med fokus på demokrati, normer och värden”.